Лидери в правото

Лидери в правото

Нашият екип е съставен от професионалисти с доказани качества. Всеки от тях е лидер в своята област на правото.

Уникален екип

Уникален екип

Екипната работа увеличава многократно качеството на предлаганите услуги и подобрява резултатите.

Незаменим бизнес партньор

Незаменим бизнес партньор

Подготовката на документацията и правната основа на всяка сделка е гаранция за Вашите успехи в бизнеса.

Защита на Вашите права

Защита на Вашите права

Незаменима помощ при решаване на трудово-правни проблеми, разделяне на имущество и защита на Вашите права.

Гарант на Вашите интереси

Гарант на Вашите интереси

Подготвянето и проверката на всеки договор от нашият екип гарантира защитата на Вашите интереси.

    Адвокатско съдружие „Андреева, Цонева, Колева” е регистрирано по Закона за адвокатурата, вписано е в Регистъра на адвокатските съдружия при Адвокатска Колегия гр. Стара Загора с Решение на АС № 7/26.01.2005 г. и е вписано под № 3900000160 в Единния регистър на адвокатските съдружия при Висшия Адвокатски Съвет. Съдружието се представлява и управлява от управителите – адв. Веселина Андреева и адв. Вилиана Цонева. Адвокатското съдружие е регистрирано по Булстат с № 123681021, както и по ЗДДС. Адресът на дейността на адвокатската кантора е гр. Стара Загора 6000, ул. „Цар Калоян” № 46А, ет. 1, офис 1.

Право    Адвокатското съдружие фокусира дейността си върху предоставянето на правни съвети и процесуално представителство на корпоративни клиенти и физически лица, организации и сдружения от публичния сектор, като предлага иновативни и цялостни решения на своите клиенти по казуси, възникнали в хода на обичайната им дейност.

    Адвокатската кантора предоставя цялостно правно обслужване на субекти от частния сектор – търговски дружества и кооперации, юридически лица с нестопанска цел и фондации, граждани, както и на субекти от публичния сектор – общини, органи на местното самоуправление, учебни заведения по Закона за висшето образование и Закона за народната просвета, лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ по Закона за лечебните заведения.

    За да постигате високи резултати, екипът на АС „Андреева, Цонева, Колева” се запознава детайлно със спецификите на Вашата сфера на дейност, релевантното законодателство и обслужващите институции, като Ви предлага юридически разрешения на възникналите правни въпроси през призмата на мениджърското Ви виждане за развитие.
Ползването на услугата за цялостно правно обслужване от АС „Андреева, Цонева, Колева” позволява на нашите клиенти да имат на разположение постоянна юридическа помощ от квалифицирани юристи. Наличието на специализиране в различни области на правото на адвокатите в съдружието позволява на екипа на АС „Андреева, Цонева, Колева” да се справя с лекота и професионализъм с възникналите въпроси във връзка с правното обслужване на своите клиенти.

Основните области на дейност на кантората са:

  • Обществени поръчки и управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
  • Облигационно право
  • Търговско и дружествено право
  • Застрахователно право
  • Вещно право, недвижими имоти и устройство на територията
  • Административно и данъчно право
  • Трудово и осигурително право
  • Семейно и наследствено право

Бюлетин

Работно време

Понеделник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Сряда
09:00 - 18:00
Четвъртък
09:00 - 18:00
Петък
09:00 - 18:00
Събота
Почивен ден
Неделя
Почивен ден

Търси в сайта